Value delivered.

Realizujemy transakcje sprzedaży i przejęć przedsiębiorstw oraz doradzamy w zakresie corporate finance.
Pozyskujemy kapitał poprzez emisje akcji i obligacji na rynku prywatnym i publicznym – GPW, NewConnect, Catalyst.
Doradzamy przy formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu zmianami w firmach. Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju efektywnych organizacji biznesowych.
Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa biznesowego wspierając średnie i duże firmy w budowaniu ich wartości na rynku polskim i zagranicznym.

W dniu 19 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki FERRUM S.A. dla której Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję firmy inwestycyjnej. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii F o łącznej wartości 127 mln PLN, powstałych w drodze konwersji długu […]

Czytaj więcej >

Zachęcamy do lektury kolejnej wersji raportu przygotowanego przez zespół Domu Maklerskiego Navigator

Czytaj więcej >