Emisje akcji i obligacji

KIM JESTEŚMY?

Dom Maklerski Navigator to zespół specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Skupiamy się na pozyskiwaniu kapitału dla średnich i dużych firm na rynku kapitałowym.

Poprzez kompleksową ofertę usług w zakresie publicznych i prywatnych emisji akcji oraz obligacji, pozyskujemy kapitał od OFE, TFI, Asset Management, Towarzystw Ubezpieczeniowych, zamożnych inwestorów prywatnych oraz od inwestorów indywidualnych.

Nasz zespół przeprowadził ponad 30 transakcji na GPW (IPO, SPO, przejęcia odwrotne / fuzje) o łącznej wartości ponad 3 mld PLN oraz ponad 75 emisji obligacji o łącznej wartości przekraczającej 1 mld PLN.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

CO ROBIMY?

Kompleksowo przeprowadzamy transakcje pozyskania kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu oraz bieżącej wiedzy w zakresie oczekiwań inwestorów, wskazujemy klientom optymalne warunki transakcji z punktu widzenia ich sytuacji finansowej i potrzeb kapitałowych.

Koordynujemy cały proces przygotowania i pozyskania kapitału, jak również w późniejszym etapie doradzamy spółkom w zakresie funkcjonowania na rynku publicznym (rynek regulowany GPW / NewConnect / Catalyst) – w celu budowania wartości firmy m.in. poprzez doradztwo corporate finance, transakcje M&A, dalsze pozyskiwanie finansowania, business consulting i wsparcie przy obowiązkach informacyjnych oraz relacjach inwestorskich.

 

EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

 

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:

 • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki)
 • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
 • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty
 • przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej
 • przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów
 • budowa konsorcjum sprzedażowego
 • sporządzenie raportu analitycznego
 • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty
 • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building
 • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji
 • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW
 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne

Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:

 • przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych)
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW
 • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect
 • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect
 • doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW

 

EMISJE OBLIGACJI

 

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Debt Advisory oferuje kompleksowe usługi w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z inwestorami oraz KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • kompleksowe przeprowadzanie emisji obligacji
 • pełnienie funkcji oferującego
 • pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW i prowadzenie ewidencji obligacji
 • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych
 • przygotowywanie raportów analitycznych dot. obligacji
 • pośrednictwo przy sprzedaży obligacji

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

 • dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału
 • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej
 • uniezależnienie od finansowania bankowego
 • brak utraty kontroli nad spółką
 • elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego
 • możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych
 • relatywnie krótki okres pozyskania kapitału

Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

 • dostęp do szerszego grona inwestorów
 • bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów
 • zwiększona wiarygodność i transparentność Spółki
 • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji
 • ograniczone obowiązki informacyjne
 • promocja Spółki i wzrost jej prestiżu
 • możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.

POZOSTAŁE USŁUGI

 

Dom Maklerski Navigator świadczy również dodatkowe usługi związane z transakcjami na rynku kapitałowymi takie jak:

DORADZTWO

 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
 • realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
 • doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych (SOP)
 • doradztwo przy przejęciach odwrotnych / fuzjach spółek publicznych

 

EWIDENCJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

 • rejestracja papierów wartościowych w KDPW i pełnienie funkcji agenta / sponsora emisji
 • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i obsługa świadczeń z nimi związanych

 

POŚREDNICTW W OBROCIE

 • pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, w tym obsługa transakcji pakietowych
 • przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń na rynku niepublicznym
 • organizowanie transakcji typu accelerated book building (przyspieszony book building)
 • koordynacja i doradztwo przy wezwaniach na akcje

Doświadczenie

Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Budlex

10.2016 +

Emisja obligacji serii J –
20 mln zł

10.2016 +

Emisja obligacji serii C –
40 mln zł

07.2016 +

Emisja obligacji serii D –
30 mln zł

07.2016 +

Doradztwo przy zmianie warunków emisji i wprowadzeniu na Catalyst obligacji serii B – 24,8 mln zł

07.2016

Emisja obligacji serii A –
16 mln zł

06.2016 +

Doradztwo przy wydłużeniu zapadalności obligacji serii B – 25 mln zł

02.2016

Emisja obligacji serii D –
7,9 mln zł

02.2016

Doradztwo przy emisji obligacji serii I –
20 mln zł

01.2016

Wtórna oferta prywatna (SPO) – 1,1 mln zł

12.2015 +

Pierwsza oferta publiczna (IPO) – 36 mln zł

12.2015 +

Emisja obligacji serii B –
30 mln zł

12.2015 +

Emisja obligacji serii C –
10 mln zł

12.2015 +

Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania

11.2015 +

Emisja obligacji serii H –
5 mln zł

11.2015

Emisja obligacji serii D –
3 mln zł

10.2015 +

Emisja obligacji serii F –
5 mln zł

09.2015

Emisja akcji serii E – 7,8 mln zł

09.2015

Wtórna oferta publiczna (SPO) – 3,3 mln zł

09.2015 +

Doradztwo przy zakupie aktywów Italiana Rimorchi

08.2015 +

Doradztwo dla Dr Gerard przy nabyciu 100% udziałów Artur

07.2015 +

Emisja obligacji serii C –
30 mln zł

06.2015 +

Emisja obligacji serii E –
20 mln zł

05.2015 +

Doradztwo przy transakcji przejęcia 65,3% akcji Fruehauf Expansion SAS

05.2015 +

Przejęcie Jupiter S.A. przez KCI S.A.

04.2015 +

Emisje obligacji serii A i B – 40 mln zł

04.2015 +

Emisja obligacji serii D –
30 mln zł

04.2015 +

Doradztwo przy zakupie Ganymede przez MCI

03.2015 +

Emisja obligacji serii A –
30 mln zł

10.2014 +

Doradztwo przy transakcji zakupu BluePay SA

09.2014 +

Emisja obligacji serii A – 5 mln zł

09.2014 +

Emisja obligacji – 5 mln zł

09.2014 +

Doradztwo przy wykupie akcji od znaczącego akcjonariusza Spółki

09.2014 +

Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego GK Pamapol

09.2014 +

Emisja obligacji serii C – 3 mln zł

05.2014 +

Emisja obligacji zamiennych na akcje – 123 mln zł

02.2014

Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów Dr Gerard

12.2013 +

Oferta prywatna i wprowadzenie do obrotu na NewConnect – 5,2 mln PLN

08.2013

Doradztwo przy sprzedaży 100% udziałów w spółce

07.2013 +

Wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst – 15,6 mln zł

04.2013

Doradztwo w transakcji sprzedaży Cenos Sp. z o.o.

12.2012 +

Wprowadzenie obligacji serii D na Catalyst – 25 mln zł

11.2012

Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst – 10 mln zł

11.2012

Doradztwo w transakcji przejęcia spółki Engorem Sp. z o.o.

11.2012 +

Doradztwo przy sprzedaży większościowego pakietu akcji do funduszu PE Advent Int. Corp.

10.2012 +

Wtórna oferta publiczna i wprowadzenie PDA oraz akcji BlirtS.A. na NewConnect

03.2012

Doradztwo w transakcji przejęcia dealera Audi i Volkswagen

07.2011

Doradztwo przy przejęciu pakietu kontrolnego Mispol S.A.

07.2011

Doradztwo dla Mieszko S.A. przy nabyciu 100% udziałów w Lider Artur Sp. z o.o.

05.2011

Oferta prywatna oraz wprowadzenie spółki na rynek NewConnect

03.2011 +

Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW

03.2011 +

Doradztwo przy podziale MPM Product

02.2011

Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów w TB Investicija UAB

11.2010

Doradztwo finansowe dla spółki z Grupy CTL Logistic

08.2010

Sprzedaż aktywów ukraińskich spółek zależnych PKM Duda

07.2010 +

Doradztwo dla znaczącego akcjonariusza Mercor S.A.

07.2010

Doradztwo finansowe w procesie pozyskania kapitału

03.2010 +

Pozyskanie inwestora branżowego i sprzedaż akcji firmie DanHatch A/S

06.2009 +

Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych

05.2009 +

Doradztwo przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu na GPW

05.2009 +

Doradztwo dla większościowych udziałowców

05.2009

Doradztwo dla MoCoHub przy przejęciu 100% udziałów Mobile Entertainment Company

05.2009

Oferta prywatna i wprowadzenie Hydrapres S.A. na NewConnect

03.2009

Oferta prywatna i wprowadzenie Milkpol S.A. na NewConnect

11.2008 +

Przejęcie 100% udziałów Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.

07.2008 +

Doradztwo przy akwizycji majątku Heilbronn Maschinenbau

06.2008 +

Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów w Automotosport Centrum s.r.o.

05.2008 +

Doradztwo przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w SM Starco

01.2008

Doradztwo przy pozyskaniu inwestora finansowego

12.2007

Doradztwo przy przejęciu 61% udziałów ART-GUM Sp. z o.o.

10.2007

Doradztwo przy sprzedaży 75% udziałów inwestorowi strategicznemu – Erbud S.A.

09.2007 +

Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w Serwar

07.2007

Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów Autoprima s.r.o.

06.2007

Doradztwo w transakcji przejęcia 100% udziałów w Cenos Sp. z o.o.

06.2007

Doradztwo w transakcji przejęcia 60% udziałów w Mitmar Sp. z o.o.

05.2007

Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w SM Maćkowy

01.2007

Doradztwo przy sprzedaży LNB Polska Sp. z o.o. do LNB International B.V.

01.2007 +

Kontakt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania szerszych informacji na temat naszych usług.Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Więcej