Kontakt

LokalizacjaDane spółek

Navigator Capital SA
KRS 0000380467, NIP: 951 218 4203, REGON: 140531826
Dom Maklerski Navigator SA
KRS 0000274307, NIP: 107 000 6735, REGON: 140871261
Navigator Capital Advisory Sp. z o. o.
KRS 0000572258, NIP: 527 274 3350, REGON: 362358698
Navigator Business Consulting Sp. z o. o.
KRS 0000567548, NIP: 527 274 0682, REGON: 362086018
Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
KRS 0000500417, NIP: 527 271 0474, REGON: 147137759

 

Dla wszystkich spółek właściwy jest: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Kontakt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania szerszych informacji na temat naszych usług.TAK, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego, przez spółki z Grupy Navigator Capital. W skład spółek z Grupy Navigator Capital wchodzą następujące spółki: Navigator Capital S.A. (KRS: 0000380467), Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307) Navigator Debt Advisory sp. z o.o. (KRS: 0000500417), Navigator Capital Advisory Sp. z o.o. (KRS: 0000572258), Navigator Business Consulting sp. z o.o. (KRS: 0000567548), Navigator Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000582556) („Administrator”), w celu nawiązania kontaktu w związku z przesłaną przeze mnie wiadomością za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku niewyrażenia zgody lub jej cofnięcia, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych, w ramach wyżej wymienionych celów. Jednocześnie zapewniamy, że będziemy wykonywać w pełni uprawnienia, w tym do żądania dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przechowywane będą wyłącznie do realizacji celów objętych niniejszą zgodą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Administratora w celu marketingowym, który obejmuje przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail oraz bezpośredni kontakt na podany numer telefonu. Inspektorem ochrony danych w Domu Maklerskim Navigator S.A. jest Pani Małgorzata Grudzińska (kontakt: iod@navigatorcapital.pl, +48 22 630 83 33, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).
Więcej
Procedura załatwiania skarg klientów na działalność Domu Maklerskiego Navigator S.A.