Kontakt

LokalizacjaDane spółek

Navigator Capital SA
KRS 0000380467, NIP: 951 218 4203, REGON: 140531826
Dom Maklerski Navigator SA
KRS 0000274307, NIP: 107 000 6735, REGON: 140871261
Navigator Capital Advisory Sp. z o. o.
KRS 0000572258, NIP: 527 274 3350, REGON: 362358698
Navigator Business Consulting Sp. z o. o.
KRS 0000567548, NIP: 527 274 0682, REGON: 362086018
Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
KRS 0000500417, NIP: 527 271 0474, REGON: 147137759

 

Dla wszystkich spółek właściwy jest: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Kontakt

[contact-form-7 id="62" title="Kontakt"]