Niniejsza Witryna korzysta z plików cookies w celu usprawnienia obsługi użytkownika oraz optymalizacji korzystania z treści w niej zawartych.

Komunikat o korzystaniu z plików cookies stanowi część naszej Polityki prywatności. Więcej informacji o nas, a także na temat tego, w jaki sposób chronimy dane osób odwiedzających naszą Witrynę można znaleźć w Polityce prywatności.

Aby świadczyć lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników usługi, musimy mieć możliwość przechowywania informacji na temat tego, jak korzystają Państwo z niniejszej Witryny. Można tego dokonać przy użyciu niewielkich informacji tekstowych zwanych plikami cookies, czyli ciasteczkami. Cookies zawierają informacje tekstowe, które są zapisywane na dysku w Państwa komputerze lub na innym urządzeniu poprzez serwer niniejszej Witryny. Następnie, przeglądarka internetowa przesyła cookies z powrotem do naszej Witryny za każdym razem, kiedy odwiedzają nas Państwo – dzięki temu serwer rozpoznaje odwiedzającego i pamięta indywidualne elementy takie jak preferencje użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies i tego, jak funkcjonują można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/.

Przy każdej wizycie na naszej Witrynie możemy zbierać informacje o osobie, która nas odwiedza za pośrednictwem plików cookies i innych technologii . Korzystając z niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z zasadami wskazanymi w Komunikacie o korzystaniu z plików cookies, jak również na używanie plików cookies przez witryny wyspecjalizowane w ramach navigatorcapital.com, które Państwo odwiedzają.

Z jakich plików cookies korzystamy i dlaczego?

Używamy także funkcjonalnych plików cookies w celu zapisywania informacji na temat dokonywanych przez Państwa wyborów, które następnie umożliwiają nam dostosowanie Witryny do potrzeb odbiorców. Informacje te zazwyczaj są przechowywane w formie anonimowej.
Nasza firma lub nasi dostawcy usług realizują także usługi analityczne, które pomagają nam lepiej zrozumieć, w jakim stopniu treści zawarte w naszej Witrynie są efektywne, jakie obszary interesują naszych użytkowników najbardziej oraz jak udoskonalić funkcjonowanie Witryny. Ponadto, korzystamy też z internetowych znaków nawigacyjnych (ang. web beacons) czy też monitorujących plików graficznych (ang. tracking pixels) w celu obliczania liczby osób odwiedzających. Używamy analitycznych plików cookies (ang. performance cookies), które umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często i ilu użytkowników wchodzi na naszą Witrynę. Informacje te są nam potrzebne wyłącznie dla potrzeb statystycznych – nie zamierzamy ich wykorzystywać w celu identyfikacji użytkowników. Jeżeli jednak dokonali Państwo rejestracji i zalogowali się, możemy również dodać powyższe informacje do danych pochodzących z internetowych usług analitycznych i plików cookies, aby jeszcze dokładniej zbadać jak korzystają Państwo z Witryny.

Nasza Witryna nie używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, aby dostarczać użytkownikom materiałów reklamowych dostosowanych do ich preferencji.

W jaki sposób można kontrolować zapisywanie plików cookies?

Korzystając z niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie plików cookies na dysku w Państwa komputerze lub innym urządzeniu. Zapisane w ten sposób pliki cookies można na różne sposoby kontrolować i nimi zarządzać. Proszę jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Witryny.

Mechanizmy kontroli w ramach przeglądarki

Większość przeglądarek daje możliwość podglądu jakie pliki cookies zapisały się na urządzeniu oraz pojedynczego usuwania oraz blokowania cookies pochodzących z wybranych lub wszystkich stron internetowych. Proszę zauważyć, że wszelkie wprowadzone przez Państwa preferencje i ustawienia zostaną utracone podczas usunięcia plików cookies, w tym także preferencje w zakresie rezygnacji z cookies, ponieważ skorzystanie z tej możliwości także wymaga ustawienia cookie dotyczącego rezygnacji z plików cookies.

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies

Mogą Państwo zrezygnować z zapisu Państwa czynności związanych z historią wyszukiwania z zachowaniem anonimowości. Polityki prywatności naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Zewnętrzne usługi internetowe

W ramach naszej Witryny czasem korzystamy z zewnętrznych usług internetowych w celu wyświetlenia treści na stronach należących do Witryny, na przykład obrazów, plików video, czy też w celu przeprowadzania sondażu. Podobnie jak w przypadku przycisków społecznych, uniemożliwienie takim stronom czy też zewnętrznym domenom gromadzenia informacji na temat korzystania przez Państwa z treści osadzonych nie leży w naszej mocy.
Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Możemy korzystać z różnych technologii śledzenia celem sprawdzenia, czy przeczytali Państwo albo też przekazali dalej wiadomości e-mail, które do Państwa przesłaliśmy – umożliwi nam to zmodyfikowanie naszej korespondencji w taki sposób, żeby była bardziej pomocna i atrakcyjna dla odbiorców. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy sprawdzali czy nasze wiadomości zostały przeczytane lub przekazane dalej, oznacza to konieczność rezygnacji z subskrypcji, ponieważ nie jest możliwe przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną z pominięciem funkcji śledzenia.

Zarejestrowani subskrybenci mogą aktualizować swoje preferencje w zakresie korespondencji i komunikacji kontaktując się z nami albo zrezygnować z subskrypcji korzystając z instrukcji zawartych w poszczególnych wiadomościach do Państwa przez nas przesyłanych.

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki cookies. Po wprowadzeniu zmian zmienimy również datę aktualizacji wskazaną na górze strony – w ten sposób zmodyfikowany Komunikat o korzystaniu z plików cookies będzie mieć zastosowanie odnośnie Państwa oraz przekazanych przez Państwa danych począwszy od daty aktualizacji.