Value delivered.

Realizujemy transakcje sprzedaży i przejęć przedsiębiorstw

Doradzamy w zakresie corporate finance oraz restrukturyzacji finansowych i operacyjnych
Pozyskujemy kapitał poprzez emisje akcji i obligacji na rynku prywatnym i publicznym – GPW, NewConnect, Catalyst.

Pełnimy funkcję agenta emisji oraz prowadzimy rejestry akcjonariuszy
Doradzamy przy formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu zmianami w firmach.

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju efektywnych organizacji biznesowych.

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego cały pierwszy kwartał 2021 na polskim rynku fuzji i przejęć opracowanego przez Navigator Capital wraz z Fordata. Rynek M&A w Polsce – Raport M&A Index 1Q2021 Polish M&A Market – M&A Index Report – 1Q2021  

Czytaj więcej >

W dniu 17 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Creepy Jar sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rolę firmy inwestycyjnej w procesie pełnił Dom Maklerski Navigator S.A., natomiast Navigator Capital S.A. był doradcą finansowym. Doradcą prawnym przy projekcie była kancelaria […]

Czytaj więcej >