Kontakt

LokalizacjaDane spółek

Navigator Capital SA
KRS 0000380467, NIP: 951 218 4203, REGON: 140531826
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
kapitał zakładowy: 844 000,00 zł (opłacony w całości)
Dom Maklerski Navigator SA
KRS 0000274307, NIP: 107 000 6735, REGON: 140871261
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł (opłacony w całości)
Navigator Capital Advisory Sp. z o. o.
KRS 0000572258, NIP: 527 274 3350, REGON: 362358698
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (opłacony w całości)
Navigator Business Consulting Sp. z o. o.
KRS 0000567548, NIP: 527 274 0682, REGON: 362086018
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
kapitał zakładowy: 300 000,00 zł (opłacony w całości)
Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.
KRS 0000500417, NIP: 527 271 0474, REGON: 147137759
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (opłacony w całości)

Dla wszystkich spółek właściwy jest: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Navigator Capital (Navigator Capital). Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności [link]