Pakiet antykryzysowy

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące wyzwań związanych z obecnym kryzysem. Zapraszamy do kontaktu!

pakiet kompleksowych usług Navigator Capital wspierających przedsiębiorstwa zagrożone w wyniku pandemii

Pandemia nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 już teraz negatywnie wpływa na aktywność gospodarczą w naszym kraju – łańcuchy dostaw wielu firm zostały przerwane, pracownicy biorą dni wolne na opiekę nad dziećmi ze względu na zamknięcie placówek oświatowych, wiele biznesów zostało zmuszonych do zawieszenia swojej działalności, kapitalizacja wielu spółek giełdowych spada z dnia na dzień. Już dzisiaj mówi się o bezprecedensowych problemach wielu branż, np. lotniczej, turystycznej, eventowej czy restauracyjnej.

Niestety, należy spodziewać się, że w najbliższym czasie kryzys rozleje się na kolejne branże i negatywnie wpłynie na całą polską gospodarkę oraz działalność większości przedsiębiorstw. Pogarszające się otoczenie gospodarcze wielu firm może w najbliższym czasie skłonić wierzycieli i kontrahentów poszczególnych przedsiębiorstw do zmiany warunków współpracy – banki mogą zażądać dodatkowych zabezpieczeń kredytów lub, co gorsza, wstrzymać finansowanie, nabywcy produktów i usług mogą prosić o wydłużenie terminów płatności. Zarządzanie płynnością staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Jesteśmy przekonani, że odpowiednie działania podjęte w odpowiednim czasie mogą uchronić twoją firmę przed negatywnymi konsekwencjami zmieniającego się otoczenia biznesowego. Zespół Navigator Capital posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego oraz biznesowego. Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom w obszarach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej a także w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa oraz specyfiki danej branży. Dzięki naszemu wsparciu wielu przedsiębiorców osiągnęło swoje cele biznesowe i z sukcesami nadal rozwijają swoje firmy.

wdrażanie tarczy antykryzysowej

Oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu rządowego programy antykryzysowego dla przedsiębiorstw. Skupiamy się na aspektach finansowania poprzez:

 • pomoc w analizie dostępnych i wyborze możliwych rozwiązań interwencyjnych
 • wsparcie w uzyskiwaniu gwarancji kredytowych BGK oraz dopłat do odsetek
 • wsparcie w pozyskiwaniu środków z funduszy restrukturyzacyjnych
 • doradztwo przy wydłużaniu obecnego finansowania w bankach komercyjnych
 • przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do wdrożenia poszczególnych programów, tj. w szczególności wniosków, biznes planów i modeli finansowych

restrukturyzacja finansowa

W ramach usługi restrukturyzacji finansowej oferujemy szeroki wachlarz usług nakierowanych na przygotowanie planu i wdrożenie planu restrukturyzacji operacyjno-finansowej, w tym między innymi:

 • tworzenie prognoz płynności finansowej w krótkim i średnim okresie
 • przeprowadzenie usługi „Niezależnego Przeglądu Biznesu”
 • usługę analizy finansowej poprzedzającą restrukturyzację
 • przygotowanie kompleksowego planu restrukturyzacji operacyjno-finansowej
 • negocjacje z bankami finansującymi w zakresie restrukturyzacji zadłużenia
 • negocjacje z innymi wierzycielami finansowymi, w tym obligatariuszami, oraz koordynacja negocjacji z wszystkimi wierzycielami
 • poszukiwanie inwestora finansowego lub strategicznego w przypadku konieczności dokapitalizowania spółki
 • doradztwo w zakresie uzyskania finansowania i pomocy publicznej
 • pomoc w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania wspierających płynność spółki
 • identyfikacja wycena aktywów, w tym akcji i udziałów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży
 • pomoc w zbyciu składników majątkowych
 • koordynacja prac doradców wierzycieli

restrukturyzacja operacyjna

W ramach usługi restrukturyzacji operacyjnej możemy wesprzeć przedsiębiorstwa w zakresie:

 • przygotowania gruntownych planów restrukturyzacji operacyjnej (oraz wsparcie w ich wdrożeniu)
 • optymalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (w tym umożliwienie elastycznych redukcji pracowniczych)
 • prowadzenia rozmów z wierzycielami
 • wyboru sposobu ograniczenia osobistych zobowiązań członków zarządów firm
 • aktualizacja/opracowanie strategii i biznes planów
 • przeglądu i optymalizacji kosztów pośrednich prowadzenia działalności
 • optymalizacji procesów produkcyjnych, finansowo-księgowych, logistycznych i zakupowych
 • optymalizacji kapitału obrotowego
 • optymalizacji wykorzystania aktywów
 • analizy potencjalnych nowych rynków produktowych

postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

W ramach usługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oferujemy między innymi:

 • weryfikowanie przesłanek ekonomicznych do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości
 • udział przy wyborze postępowania restrukturyzacyjnego spośród: postępowania o zatwierdzenie układu, uproszczonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego
 • udział przy przygotowaniu wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • przygotowanie planu restrukturyzacji, obejmującego m.in.: opis spółki, opis rynku, analizę sytuacji finansowej dłużnika, proponowaną strategię, planowane środki restrukturyzacyjne i ich harmonogram, metody i źródła finansowania; opracowanie modelu finansowego zawierającego prognozy finansowe będące podstawą opracowania planu restrukturyzacyjnego
 • przygotowanie planu spłat wierzytelności
 • opiniowanie możliwości wykonania układu przez dłużnika
 • pomoc w negocjacjach warunków restrukturyzacji wierzytelności instytucji finansowych i innych wierzycieli
 • negocjacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi; wypracowanie kluczowych warunków stand-still

 

umów bezpłatną konsultację dotyczącą sytuacji Twojej firmy!